VÄLKOMMEN TILL DALARNAS HEMSLÖJD I FALUN

Hemslöjdsbutiken i centrala Falun, på samma plats vid Stora Torget sedan 1968